ul. 1 Maja 86
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-7525851, tel/fax. 75-7523627
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

W dniu 26.03.2015 r. w pałacu w Bukowcu odbył się XV Walny Zjazd Członków Towarzystwa Karkonoskiego. Obrady, ze względu na brak kworum rozpoczęto w drugim terminie. Nie przeszkodziło to jednak w przybyciu kolejnych uczestników. Każdy z przybyłych, po spełnieniu wymogów regulaminowych, otrzymywał mandat uprawniający go do głosowania.


Foto: Krzysztof Tęcza

Od samego początku pewnym była tylko jedna informacja. Wiadomo było, że obecny prezes nie będzie kandydował na żadne stanowisko. Uznał bowiem, że wypełnił już swoją misję i może teraz, ze spokojnym sumieniem, przekazać stery w nowe ręce. Pozostało mu tylko otwarcie Zjazdu. Trzeba przyznać, że wywiązał się z tego zadania bardzo dobrze. Nikt nie spodziewał się, że witając przybyłych powita on każdego z imienia i nazwiska. Dalsze obrady poprowadził, wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Obrad, Witold Szczudłowski. Na Sekretarza Obrad wybrano Anetę Wyrostek.

Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad przegłosowano uchwałę nr 1/2015 w sprawie nadania członkostwa honorowego Towarzystwa Karkonoskiego dla Marka Nałęcz-Sochy i Pawła Trybalskiego. Obaj panowie, jak nikt z obecnych zasłużyli sobie na takie wyróżnienie. Niestety, ze względu na stan zdrowia Paweł Trybalski nie był obecny na sali. Dlatego też stosowny dyplom z rąk przewodniczącego obrad odebrał jedynie Marek Nałęcz-Socha. Oczywiście nie skończyło się tylko na wręczeniu kwiatów. Pani Agata Rome-Dzida odczytała przygotowaną laudację. Wymieniła w niej tak wiele zasług wyróżnionego, że aż wprowadziła Go w lekkie zakłopotanie. Jeżeli jednak ktoś, tak jak nasz laureat, całe życie podejmuje działania, których celem jest pomaganie innym, musi się liczyć z tym, że lista jego pozytywnych działań może być długa.

Kolejnym punktem obrad było wybranie Komisji Statutowych. Dopiero po tej czynności przybyli mogli wysłuchać sprawozdania Zarządu za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego na koniec 2014 roku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Stosowne dokumenty przedstawili Marek Nałęcz-Socha, Danuta Kołodziej i Jan Hanc. Po dyskusji nad przedłożonymi dokumentami przystąpiono do głosowania w poszczególnych sprawach. Udzielono wówczas absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie: Marek Nałęcz-Socha, Tadeusz Siwek, Małgorzata Ambicka, Stanisław Schubert, Danuta Kołodziej, Jadwiga Mazur, Janusz Korzeń i Komisji Rewizyjnej w składzie: Jan Hanc, Mirosława Jośko, Kazimiera Gronostaj. Podjęto także kilka uchwał dotyczących co prawda spraw wydających się kosmetycznymi, ale będących jakże istotnymi dla organizacji. Chodzi o dokonanie zmian w Statucie Towarzystwa Karkonoskiego. Ponieważ niedawno Towarzystwo zmieniło swoją siedzibę zaszła konieczność zmiany oficjalnego adresu. Obecnie Towarzystwo Karkonoskie ma swoją siedzibę w pałacu w Bukowcu, który jest własnością Związku Gmin Karkonoskich. Przegłosowano także uchwałę ustalającą aktualną wysokość składki członkowskiej i wpisowego.


Członek Honorowy Towarzystwa Karkonoskiego Marek Nałęcz-Socha. Foto: Krzysztof Tęcza

Bodajże najdłuższą częścią obrad była dyskusja programowa. Chodziło o ustalenie kierunków działania Towarzystwa na najbliższe lata. W tej części spotkania głos zabrał Janusz Korzeń, który przedstawił dokument Tez Karkonoskich II, będących zarysem strategii zrównoważonego rozwoju Regionu Karkonoskiego. Ponieważ dokument ten jest dosyć obszerny, omawiający zaapelował do obecnych by zapoznali się z nim w stosownym czasie i przesłali swoje uwagi. Zostaną one uwzględnione przy dalszych pracach.

W międzyczasie wpłynęło wiele wniosków dotyczących spraw finansowych związanych z wysokością składki członkowskiej, ale także z planami wydawniczymi Towarzystwa. Były także głosy domagające się mocniejszej niż dotychczas współpracy z instytucjami w ramach opracowywania nowoczesnej informacji dla turystów. Wnioskowano także o kontynuacji współpracy przy zagospodarowywaniu Borowego Jaru. Nie mniej ważnym wnioskiem był postulat domagający się ustanowienia nagrody „Berło Ducha Gór” dla zasłużonych obywateli regionu. Ponieważ wiele z tych wniosków jest zbieżnych zachodzi konieczność usystematyzowania ich, by móc nad nimi pracować w dalszym czasie.

Po przedstawieniu kandydatów do nowych władz Towarzystwa następuje najbardziej oczekiwany punkt Zjazdu. Delegaci wybierają członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ci udają się na naradę, podczas której ustalą, kto jakie będzie zajmował stanowisko. W tym czasie wyborcy mogli wysłuchać recitalu pana Wyrostka, który jest wirtuozem gry na akordeonie.


Nowe władze Towarzystwa Karkonoskiego. Foto: Krzysztof Tęcza

Po dosyć długich obradach za zamkniętymi drzwiami podjęto ostateczne decyzje. Mamy nowe władze Towarzystwa Karkonoskiego!

Prezesem został Janusz Korzeń, wiceprezesami Arkadiusz Babczuk i Witold Szczudłowski, sekretarzem Krzysztof Tęcza. W skład zarządu weszli jeszcze Bogusław Jasiński, Marian Kachniarz i Andrzej Raj. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Jana Hanca, Danutę Kołodziej i Marcina Kaflika, który został jej przewodniczącym.

Teraz członkom Towarzystwa Karkonoskiego pozostało już tylko wyrazić swoje nadzieje i obawy związane z dalszymi pracami i wyzwaniami jakie czekają przed nami. No właśnie, przed nami, gdyż myślę, że każdy z członków Towarzystwa zdaje sobie sprawę, iż zadania jakie stoją przed nami, nie dotyczą tylko członków wybranych władz. Dotyczą one nas wszystkich. Każdy członek Towarzystwa Karkonoskiego musi bowiem być świadom tego, że tylko zbiorowa praca przynosi pozytywne efekty i dlatego nowe władze, nie pracując przecież w oderwaniu od swoich wyborców, liczą na Waszą Koleżanki i Koledzy pomoc i współpracę.

Krzysztof Tęcza

 

1296091
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Razem
2300
2822
18384
1253594
18384
78321
1296091

Twoje IP: 18.207.238.169
2019-12-08 21:58
Visitors Counter


Oddział "Sudety Zachodnie"


Grupa Karkonoska GOPRUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

przewodnik-sudecki.pl
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze