ul. 1 Maja 86
58-500 Jelenia Góra
tel. 75-7525851, tel/fax. 75-7523627
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

   

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 25 września 2016 r. na wycieczkę nr 34 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. W kasie PKP w Jeleniej Górze kupujemy bilet euroregionalny na przejazd do Jakuszyc i komunikację w Czechach. O godzinie 8.40 wyjeżdżamy z Jeleniej Góry pociągiem do miejscowości Malá Skála z przesiadkami w Szklarskiej Porębie, Tanvaldzie i Żeleznym Brodzie. Trasa wycieczki o długości 13 km prowadzi przez północno-zachodni fragment Czeskiego Raju.

Z dworca kolejowego szlakiem niebieskim podchodzimy do rozdroża, gdzie spotykamy szlak czerwony, który doprowadzi nas do niewielkiego skalnego miasta Drábovna. Znajdziemy tu skromne pozostałości średniowiecznego grodu wybudowanego na czterech blokach skalnych. Następnie widokową drogą idziemy do wsi Dolánky, gdzie zwiedzamy folwark „Dlaskův statek” (wstęp 40 kč), przykład typowej dla tego terenu architektury ludowej, jeden z najcenniejszych zabytków regionu zwanego Horní Pojizeří („Górne Poizerze”, od nazwy rzeki Izery). W końcowej części wędrówki przez most na Izerze wchodzimy do Turnova i po krótkim spacerze przez zabytkową część miasta udajemy się na dworzec kolejowy, skąd o godz. 16.42 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry (z przesiadkami w Żeleznym Brodzie, Tanvaldzie i Szklarskiej Porębie), gdzie docieramy o godz. 19.41. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

W niedzielę 4 września 2016 roku Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprosił turystów na kolejną wycieczkę w ramach tegorocznej edycji Rajdu na Raty. Tym razem wycieczkę poprowadził piszący te słowa. Ponieważ w roku obecnym nastawiłem się na pokazywanie piękna naszych gór moje wycieczki odbiegają nieco od utartego szablonu. Przede wszystkim są znacznie dłuższe niż planowane 12 kilometrów. Wynika to ze zbyt słabej komunikacji, niestety istniejące połączenia pozostawiają wiele do życzenia. Właśnie dlatego moje wycieczki mają z reguły ponad 20 kilometrów. Dzięki jednak temu uczestniczący w nich turyści mają okazję poznać piękne tereny jakie położone są tak niedaleko od granicy, a które do tej pory były pomijane przy planowaniu nowych wycieczek.

19.07.1929 – 09.09.2016

Urodził się we Włocławku. Ram chodził do szkoły i tam wstąpił do harcerstwa, gdzie w 1938 r. został objęty szkoleniem wojennym w Harcerskim Pogotowiu Wojennym, a następnie odbył szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. W czasie działań wojennych w 1939 r. pełnił obowiązki gońca i kuriera przy zabezpieczaniu dokumentów i broni. Hufiec włocławski 11 listopada 1939r. oficjalnie przyjął nazwę Harcerskiego Pogotowia Wojennego im. Romualda Traugutta. Pogotowie zajmowało się patriotycznym wychowaniem młodzieży, poza tym szkolono skautów pod względem wojskowym i udzielania pierwszej pomocy. Harcerze zajmowali się: roznoszeniem ulotek konspiracyjnych, kolportażem tajnej prasy, podziemnym nauczaniem, akcjami sabotażowymi w zakładach przemysłowych, udzielali pomocy jeńcom brytyjskim, wydawali i rozprowadzaniami tajne czasopismo o nazwie „Ogniwo”, rozklejali plakaty, zniekształcali niemieckie napisy celem ośmieszenia okupanta. Poza tym harcerze ukryli 1500 książek z archiwów bibliotecznych, które miałby być zniszczone przez Niemców bądź wywiezione w głąb Rzeszy. W Szarych Szeregach od listopada 1939 r. do 20 stycznia 1945r. Pod dowództwem Lucjana Lewandowskiego „Orlika” był uczniem tajnego nauczania i szkolenia wojennego. Brał udział w kolportażu prasy podziemnej „Ogniwo” i „Piorun” wydawanej przez Szare Szeregi. Pełnił służbę kuriera w rejonie Gostynin i Gąbin, przekazywał materiały do Głównej Kwatery „Pasieki”. Od maja 1943 r. zgodnie z wytycznymi Głównej Kwatery rozpoczyna pracę w warsztatach samochodowych, co umożliwia Mu pracę kurierską w kierunku Lipno, na obszar Prus Wschodnich.

Po wyzwoleniu Włocławka wspólnie z harcerzami współorganizowali akcję uruchamiania szkół. W roku 1945 r. przez 2 tygodnie uczęszczał do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, a następnie podnosząc swoje kwalifikacje zaczął uczęszczać do III klasy Gimnazjum Ziemi Kujawskiej. Dzięki księdzu Piotrowskiemu uczył się łaciny, która wielokrotnie się Mu przydawała zarówno w życiu jak i w późniejszej działalności przewodnickiej. Nauki w gimnazjum nie ukończył i w 1947 r. wyjechał do Poznania na kurs przygotowawczy na studia.

Za działalność w Szarych Szeregach oraz swój niepokorny styl życia i za prace konspiracyjną był prześladowany, a w 1949 r. został aresztowany za nielegalne przekroczenie granicy i do 1951 r. przebywał w więzieniu w Poznaniu, a następnie w Zarębie. Po zakończeniu wyroku wrócił do Włocławka i zaczął pracę jako młodszy referent administracyjny. Następnie w latach 1952-1956 pracował w Spółdzielni Pracy „Żwiry” zajmując się wydobyciem piasku z Wisły.

Do Świeradowa Zdroju Edmund Rakowski przyjechał w czerwcu 1956 r., ale niestety to miasto nie przypadło Mu do gustu, więc wyjechał do Sosnówki, gdzie w pensjonacie „Śnieżka” był pracownikiem kulturalno-oświatowym do kwietnia 1957 r. Na prośbę Prezydenta Miasta wrócił do Włocławka, gdzie szkolił ratowników WOPR i prowadzi szkołę Ratowników Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Powrócił w Sudety w roku 1958 i zamieszkał w Szklarskiej Poręby, potem przeniósł się do Czerniawy Zdroju. Wspólnie z Józefem Słowińskim, Henrykiem Czyż, Tadeuszem Blessem i Janem Kolanko założył 06.09.1959 r. Oddział PTTK „Ziemi Lwóweckiej” z siedzibą w Świeradowie Zdroju. Po dziesięcioletniej działalności w 1969 r. Oddział zmienił swoją siedzibę na Lwówek Śląski. Był członkiem PTTK w wielu oddziałach, a od kilku ostatnich w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra.

Edmund Rakowski w roku 1959 wyjechał do Poznania, a już w 1960 r. wrócił do Czerniawy Zdroju, gdzie do 1980 r. w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa pracował jako pracownik kulturalno-oświatowy, z przerwą w latach 1966-1967, poświęconą na zdobycie w Połczynie Zdroju uprawnień przewodnika na obszar woj. koszalińskiego.

W latach 1963-1964 uczył się we Wrocławiu w Zakładzie Szkolenia Ekonomicznego na dwuletnim Zaocznym Studium Ekonomii i Organizacji Turystyki. Napisał pracę dyplomową „Uzdrowiska jako miejscowości turystyczne", którą obronił uzyskując ocenę dobrą, a w dniu 29.01.1965 r. otrzymał dyplom.

W 1968 r. wyjechał na wybrzeże, gdzie pracował jako instruktor do spraw turystyki w domu Wojska Polskiego. W 1970 wrócił do Świeradowa Zdroju, gdzie zamieszkał przy ul. Zdrojowej. W latach 1974-1985 był działaczem GOPR na terenie Świeradowa Zdroju. W dniu 25.05.2007 r. podczas uroczystości nadaniu Gimnazjum Nr 1 imienia „Ratowników Górskich w Świeradowie Zdroju” przekazał tablicę GOPR-owską, która wisiała na pierwszej siedzibie GOPR w Świeradowie Zdroju.

Czterokrotnie stawał na ślubnym kobiercu: w 1951 r. ożenił się z Zofia, a owocem tego związku jest syn Ryszard, w 1956 r. ożenił się z Barbarą, a w 1972 r. poślubił Halinę, z którą ma córkę Magdę. Po raz czwarty ożenił się z Ewą, a ich ślub odbył się 10 sierpnia podczas tradycyjnego Święta Przewodników w kaplicy św. Wawrzyńca.

Od 2009 r. jest prezesem Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Mirsku, poświęcając członkom Związku i wdowom po żołnierzach wiele swojego czasu nie szczędząc swych własnych pieniędzy na prywatne zapomogi.

Przez lata na parterze swojego mieszkania prowadził prywatną pracownię krajoznawczą, udostępniając ją turystom i kuracjuszom. Zgromadził tam bogatą kolekcję kamieni, odznak, książek, map, plakatów i przeróżnych trofeów turystycznych.

Edmund Rakowski posiadał rozliczne uprawnienia harcerskie i PTTK-owskie. W 1961 posiadał już uprawnienia przewodnickie górskie II klasy. Posiadał uprawnienia Instruktora Przewodnictwa, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, Przodownika Turystyki Pieszej i Górskiej, Przewodnika Nizinnego i wiele innych.

Był uczestnikiem niezliczonej ilości rajdów, zlotów, spływów, seminariów, narad, spotkań kadry PTTK – prezentując na nich część swojej bogatej kolekcji znaczków i odznak PTTK. Był osobą dobrze znaną w wielu środowiskach jako „Harcerz”. Zawsze w dobrym humorze, sypiący dowcipami i dykteryjkami ze swojego bujnego życia. Do ostatnich dni aktywny w pomocy członkom swojego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Mirsku. Ciągle planujący wojaże po Polsce z zamiarem uczestnictwa w przeróżnych imprezach PTTK-owskich czy odwiedzin bardzo licznych znajomych i przyjaciół rozesłanych po całym kraju. Zawsze zajęty pomocą dla innych, zapominając o swoim wieku i ograniczeniach własnego ciała. Ciągle mający coś do załatwienia, a to w ZG PTTK, a to w ministerstwie, a to tu, i jeszcze tam…..

Będzie go nam brakować.

Żegnaj Druhu!  

 

Zachowane medale, odznaczenia, dyplomy i podziękowania

 

 1. Legitymacja Nr 87/66 Oddział PTTK Białogard poświadczająca, że Edmund Rakowski jest przewodnikiem nizinnym klasy trzeciej (Koszalin 30.06.1966 r.)
 2. Legitymacja Żołnierza AK „Akcji Burza” Nr III/01/68 potwierdzająca przyznanie przez komitet Organizacyjny 50 – lecia Powstania warszawskiego i „Akcji Burza” odznaki pamiątkowej „Akcji Burza” (Warszawa,1968 r.)
 3. Legitymacja Nr 4645 potwierdzająca otrzymanie Uchwałą Zarządu Głównego PTTK Srebrnej Odznaki PTTK (Warszawa, 01.06.1973 r.)
 4. Legitymacja Nr B-305-46/80 potwierdzająca otrzymanie na mocy Uchwały Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych straży Pożarnych Brązowego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa (10.01.1976 r.)
 5. Legitymacja Nr 2/83/Wr potwierdzająca uzyskanie uprawnień Instruktora Krajoznawstwa Regionu (Wrocław, 18.02.1984 r.)
 6. Legitymacja Nr 281/79/84M poświadczająca otrzymanie Uchwałą Rady Państwa Rzeczypospolitej Ludowej Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r. (Warszawa, 11.12.1985 r.)
 7. Legitymacja Nr 1169-85-25 poświadczająca otrzymanie Uchwałą Rady Państwa Rzeczypospolitej Ludowej Medalu 40 – lecia Polski Ludowej       (Warszawa, 22.07.1984 r.)
 8. Legitymacja Nr 2299 potwierdzająca otrzymanie od Związku Harcerstwa Polskiego Rozety-Miecza do Krzyża za Zasługi dla ZHP (Warszawa, 28.08.1989 r.)
 9. Legitymacja Nr 2299 potwierdzająca otrzymanie od Związku Harcerstwa Polskiego Krzyża za Zasługi dla ZHP (Warszawa, 28.08.1989 r.)
 10. Legitymacja Nr 998-90-121 potwierdzająca otrzymanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyża Partyzanckiego (Warszawa, 15.10.1990 r.)
 11. Legitymacja Nr 6-94-680 potwierdzająca otrzymanie postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyża Armii Krajowej (Warszawa, 16.03.1994 r.)
 12. Legitymacja potwierdzająca nadanie przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Sekretarza Stanu Odznaki Weterana Walk o Niepodległość (Warszawa, 1995 r.)
 13. Legitymacja Nr 12673 potwierdzająca otrzymanie Uchwałą Zarządu Głównego PTTK Złotej Honorowej Odznaki PTTK (Warszawa, 05.05.1994 r.)
 14. Legitymacja Nr 956 Komisji Przewodników Turystycznych o nadaniu uprawnienia na Instruktora Przewodnictwa (Warszawa, 10.11.1998r.)
 15. Legitymacja nr 1168 potwierdzająca otrzymanie z Zarządu Głównego PTTK wyróżnienia za wybitne zasługi dla PTTK Medalu 50 – lecia PTTK (Warszawa, 16.12.2000 r.)
 16. Legitymacja nr 3/2004 potwierdzająca otrzymanie Uchwałą Zarządu Głównego PTTK odznaki „50 lat w PTTK” (Warszawa, 08.02.2004 r.)
 17. Dyplom Honorowy w X rocznice zjednoczenia społecznego ruchu turystycznego i krajoznawczego powstania PTTK za ideową i bezinteresowną pracę dla upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w Polsce Ludowej (Zarząd Główny PTTK Warszawa, grudzień 1960 r.)
 18. Dyplom ukończenia Dwuletniego Zaocznego Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki wydany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia Ekonomicznego Dyrekcja Wrocławska wydany 29.01.1965 r. (Temat pracy: „Uzdrowiska jako miejscowości turystyczne”)
 19. Podziękowanie za ofiarną, aktywną i owocną działalność turystyczno-krajoznawczą wzbogacającą i popularyzującą dorobek 25 – lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Bydgoszcz – grudzień 1969 r.)
 20. Dyplom uznania jako najaktywniejszego uczestnika I Centralnego Zlotu Turystów Wojskowych w 25 – lecie Ludowej Marynarki Wojennej (Gdynia, 21.06.1970 r.)
 21. Zaświadczenie Zarządu Koła Przewodników Oddziału PTTK „Ziemi Lwóweckiej” w Świeradowie-Zdroju, że Edmund Rakowski od 1961r. przeprowadził wymaganą ilość wycieczek oraz zgłosił się na kurs szkolenia na podwyższenie swojej klasy Przewodnika Sudeckiego, na klasę II. (03.03.1973 r.)
 22. Zaświadczenie nr 3/75 o uzyskaniu uprawnień do prowadzenia środowiskowych wycieczek zagranicznych na terenie Niemieckiej Republiki Demokratyczne wydane na podstawie legitymacji Przewodnika Sudeckiego nr 65/Wr/N wydanej dnia 02.01.1071 r. (26.04.1973 r.)
 23. Potwierdzenie otrzymania Zarządu Głównego PTTK Odznaki 100 – lecia Zorganizowanej Turystyki w Polsce (Warszawa, 19.05.1973r.)
 24. Powołanie Edmunda Rakowskiego na Kierownika Sekcji Operacyjnej GOPR w Świeradowie-Zdroju przez grupę Sudecką stacja Centralna w Jeleniej Górze (Jelenia Góra, 07.06.1974 r.)
 25. Medal Pamiątkowy XXX – lecia wyzwolenia Dolnego Śląska za wieloletnią, aktywną działalność w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki na Dolnym Śląsku (Wrocław, 1975 r.)
 26. Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego nadała Edmundowi Rakowskiemu Plakietkę Zborów Krajoznawczych Nr 175 za dowód uznania za zgromadzone zbiory i osiągnięcia w popularyzacji krajoznawstwa (Lublin, 16.04.1983 r.)
 27. Podziękowanie za ideowy i bezinteresowny wkład pracy i osobiste zaangażowanie w przygotowanie oraz realizację II Ogólnopolskiego Rajdu i Zlotu Zwycięstwa nad Faszyzmem „Zgorzelec 84” (Jelenia Góra, maj 1984 r.)
 28. Nadanie Medalu Pamiątkowego XXX – lecia Oddziału PTTK Warszawa Śródmieście przez PTTK Oddział Śródmieście im. Aleksandra Janowskiego (Warszawa, wrzesień 1984 r.)  
 29. Nadanie Uchwałą Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK Honorowej Jubileuszowej GOT ustanowionej z okazji 50 – lecia GOT (Kraków, 17.10.1985 r.)
 30. Zaświadczenie Zarządu Głównego PTTK Komisji Przewodnickiej o ukończeniu szkolenia kierowników kursów przewodnickich organizowanych w PTTK (Warszawa, 08.11.1998 r.)
 31. Akt Nadania godności Członka Seniora Klubu Przewodników Turystycznych przez Walne Zebranie Klubu Przewodników Turystycznych O/PTTK Wrocław Fabryczny na mocy Uchwały z dnia 16.03.1999 r. (Wrocław, 16.03.1999 r.)
 32. Patent Nr 69099 nadany przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzający, że Edmund Rakowski w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu: Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (Warszawa, 2001 r.)
 33. Świadectwo uczestnictwa w Pierwszym Równoczesnym Przejściu Głównego Szlaku Górskiego pomiędzy Świeradowem-Zdrojem i Haliczem w dniu 22 maja 2002 r.
 34. Podziękowanie od Rady Naczelnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych szeregów za działalność kombatancką w Kręgu im. hm Stanisława Broniewskiego „Orszy” we Włocławku oraz realizację celów i zadań statutowych (Warszawa, 02.10.2004 r.)
 35. Podziękowanie od Koła Przewodników PTTK przy Oddziale Ziemi wałbrzyskiej za pomoc w organizacji XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie 28-31.08.2008 r. (Szczawno-Zdrój, 31.08.2008 r.).

Oprac. Andrzej Mateusiak w oparciu o pracę konkursową „Z Włocławka do Świeradowa Zdroju - Edmund Rakowski człowiek mojej miejscowości zasłużony dla regionu i kraju” autorstwa uczennicy Kamili Fierkowicz ze Świeradowa Zdroju, napisanej na konkurs „Poznajemy Ojcowiznę 2013”.

Pogrzeb odbędzie się 15 września (w czwartek) o godz. 14.00 na nowym cmentarzu przy ul. Cichej.

Godzinę wcześniej - o 13.00 - msza święta w kościele św. Józefa nieopodal Domu Zdrojowego.

W dniach 20-21 sierpnia 2016 r. miała miejsce kolejna wycieczka autokarowa zorganizowana przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze w ramach Rajdu na Raty. Tym razem postanowiono zobaczyć dwa bardzo ciekawe zamki. Pierwszy w Brzegu, drugi w Mosznej.

Zamki te różnią się nie tylko wielkością czy wystrojem ale przede wszystkim przeznaczeniem. Podczas gdy w pierwszym mieszkali władcy, książęta którzy mogli zasiąść na tronie królewskim to w drugim mieszkał przemysłowiec, człowiek, który mając wielkie pieniądze nie szczędził na tzw. zbytki.

Trasa wycieczki pieszej długości 12 km prowadzi przez położony kilka kilometrów na północny-wschód od Turnova rezerwat przyrody „Klokočské a Betlémské skály”. Wędrówkę zaczynamy na parkingu w Záholicach, szlakiem czerwonym idziemy do punktu widokowego Zdenčina skała, gdzie oglądamy panoramę doliny Izery. Następnie idziemy skrajem długiej na ponad 1600 m skalnej ściany wznoszącej się ponad 100 m na wsią Klokočí z licznymi widokami na północną i wschodnią część Czeskiego Raju.

Czy sieć szlaków i schronisk w Karkonoszach jest wystarczająca dla obecnego ruchu turystycznego? Jaki był Dom Śląski przed 1945 rokiem? Jakie przyrodnicze skarby skrywają Góry Izerskie? To tylko niektóre pytania, na które szukamy odpowiedzi w najnowszym numerze kwartalnika „Karkonosze”, który za kilka dni znajdzie się w sprzedaży. Zachęcamy do sięgnięcia po karkonoski kwartalnik.  

Karkonoski Park Narodowy
http://kpnmab.pl/

   

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 11 września 2016 r. na wycieczkę nr 32 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. W kasie PKP w Jeleniej Górze kupujemy bilet euroregionalny na przejazd do Jakuszyc i komunikację w Czechach. O godzinie 8.40 wyjeżdżamy z Jeleniej Góry pociągiem do miejscowości Jesenný z przesiadkami w Szklarskiej Porębie i Tanvaldzie. Trasa wycieczki długości 10 km przebiega w zachodniej części Pogórza Karkonoskiego.

Z pociągu wysiadamy na przystanku Jesenný i szlakiem niebieskim idziemy do Bozkova. Na skraju wsi zwiedzamy jaskinie powstałe przed setkami tysięcy lat w wyniku rozpuszczania skały dolomitowej. Bozkovskie Jaskinie Dolomitowe są jedynymi udostępnionymi jaskiniami w północnych Czechach Trasa turystyczna (wstęp 100 kč) liczy około 400 metrów i pokazuje bogate w szatę naciekową korytarze i komory. Atrakcyjnym urozmaiceniem trasy są podziemne jeziorka z przezroczystą niebieskozieloną wodą. W Bozkovie oglądamy barokowy kościół p.w. Nawiedzenia NMP z łaskami słynącą figurą MB Królowej Gór. Z wieży kościelnej rozciąga się wspaniały widok na Karkonosze i Góry Izerskie. Ze wsi szlakiem zielonym, a potem czerwonym nad Kamienicą idziemy do Spálova, po drodze mijamy pomnik poświęcony ofiarom katastrofy kolejowej w 1990 roku. Wędrówkę kończymy na stacji kolejowej w Spálovie, skąd o godz. 17.04 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry (z przesiadkami w Tanvaldzie i Szklarskiej Porębie), gdzie docieramy o godz. 19.41. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2016r. do dnia 13 września 2016r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego.

Na stronach BiP KPN (http://bip.kpnmab.pl/public/?id=96576) udostępniamy Państwu aktualny projekt planu ochrony (wersja z dnia 23 sierpnia 2016r.) spełniający również wymogi planu ochrony dla obszarów Natura 2000 w granicach parku narodowego. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Naukową Karkonoskiego Parku Narodowego. Konsultacje społeczne odbywają się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o czy mowa w art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody oraz przekazany zostanie właściwym organom i instytucjom do opiniowania, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

Karkonoski Park Narodowy
http://kpnmab.pl/

W niedzielę 14 sierpnia 2016 roku Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprosił turystów na wycieczkę w Góry Suche. Tym razem prowadzącym był piszący te słowa. Początkowo trasa wiodła przez łąki do miejsca, w którym pojawiły się znaki szlaku turystycznego o kolorze zielonym. Wyruszyliśmy ze stacji kolejowej Wałbrzych Główny.

(wg: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/sprawy-studenckie/1225)

22.08.2016 | Aktualizacja: 22.08.2016 11:40

Wystarczy tablet lub smartfon z systemem Android, by przenieść się do XVII w. i ujrzeć Zamek Chojnik w pełnej krasie. To możliwe dzięki bezpłatnej aplikacji przygotowanej przez studenta Politechniki Wrocławskiej, we współpracy z naukowcami naszej uczelni oraz lokalnymi organizacjami i firmami


By aplikacja mogła rozpocząć swoje działanie, konieczne jest zeskanowanie specjalnego markera – herbu rodu Schaffgotschów (fot. P. Myszkowski)


 

Aplikacja „Wirtualny Chojnik” jest pracą inżynierską Marcina Meissnera z trzeciego roku informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr. Pomysł na akurat taki projekt podsunął studentowi jego opiekun – dr inż. Paweł Myszkowski z Katedry Inteligencji Obliczeniowej PWr, który stale wspierał go też przy jego realizacji.

- Często odwiedzam Chojnik, bo bardzo lubię to miejsce. Spacerując po nim, nieraz zastanawiałem się, jak wyglądał ten piękny zamek w poprzednich wiekach – opowiada dr Paweł Myszkowski. – Pomyślałem więc, że warto byłoby pokazać dawny Chojnik w aplikacji i zaproponowałem to studentowi. Tym bardziej, że taka aplikacja nie będzie pracą tylko i wyłącznie na zaliczenie, o której wszyscy zapomnimy zaraz po tym, jak student dostanie ocenę. Może służyć Chojnikowi jako dodatkowy element edukacyjny dla turystów, a nawet jako dodatkowa atrakcja.

Dr Myszkowski skontaktował Marcina Meissnera z kasztelanem Zamku Chojnik, pracownikami karkonoskiego wydawnictwa Ad Rem i jeleniogórskiego oddziału PTTK, którzy dołączyli do projektu i służyli wiedzą merytoryczną o historii zamku i jego architekturze. Dużo pracy wykonała także grafik Magdalena Klimas, odpowiedzialna za oprawę graficzną i modelowanie bryły zamku. Swoją premierę aplikacja miała w sobotę, 20 sierpnia, podczas tradycyjnego Turnieju Rycerskiego „O Złoty Bełt Chojnika”. Tylko w ciągu dwóch dni pobrało ją 80 osób.

„Wirtualny Chojnik” wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości, czyli tzw. Augmented Reality. – Po pobraniu aplikacji i „zeskanowaniu” markera, umieszczonego na Zamku Chojnik, na ekranie naszego smartfonu czy tabletu ukazuje się trójwymiarowy model XVII-wiecznego Chojnika – tłumaczy dr Myszkowski. – Wyświetla się w odpowiedniej perspektywie, co potęguje wrażenie, że wirtualny zamek naprawdę znajduje się tuż przed nami, w miejscu, na które wycelowaliśmy obiektyw aparatu urządzenia. Możemy oglądać go, chodząc dookoła modelu, oraz przybliżając i oddalając od niego obiektyw

Aplikacja „Wirtualny Chojnik” jest pracą inżynierską Marcina Meissnera z trzeciego roku informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr. Pomysł na akurat taki projekt podsunął studentowi jego opiekun – dr inż. Paweł Myszkowski z Katedry Inteligencji Obliczeniowej PWr, który stale wspierał go też przy jego realizacji.

- Często odwiedzam Chojnik, bo bardzo lubię to miejsce. Spacerując po nim, nieraz zastanawiałem się, jak wyglądał ten piękny zamek w poprzednich wiekach – opowiada dr Paweł Myszkowski. – Pomyślałem więc, że warto byłoby pokazać dawny Chojnik w aplikacji i zaproponowałem to studentowi. Tym bardziej, że taka aplikacja nie będzie pracą tylko i wyłącznie na zaliczenie, o której wszyscy zapomnimy zaraz po tym, jak student dostanie ocenę. Może służyć Chojnikowi jako dodatkowy element edukacyjny dla turystów, a nawet jako dodatkowa atrakcja.

Dr Myszkowski skontaktował Marcina Meissnera z kasztelanem Zamku Chojnik, pracownikami karkonoskiego wydawnictwa Ad Rem i jeleniogórskiego oddziału PTTK, którzy dołączyli do projektu i służyli wiedzą merytoryczną o historii zamku i jego architekturze. Dużo pracy wykonała także grafik Magdalena Klimas, odpowiedzialna za oprawę graficzną i modelowanie bryły zamku. Swoją premierę aplikacja miała w sobotę, 20 sierpnia, podczas tradycyjnego Turnieju Rycerskiego „O Złoty Bełt Chojnika”. Tylko w ciągu dwóch dni pobrało ją 80 osób.

„Wirtualny Chojnik” wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości, czyli tzw. Augmented Reality. – Po pobraniu aplikacji i „zeskanowaniu” markera, umieszczonego na Zamku Chojnik, na ekranie naszego smartfonu czy tabletu ukazuje się trójwymiarowy model XVII-wiecznego Chojnika – tłumaczy dr Myszkowski. – Wyświetla się w odpowiedniej perspektywie, co potęguje wrażenie, że wirtualny zamek naprawdę znajduje się tuż przed nami, w miejscu, na które wycelowaliśmy obiektyw aparatu urządzenia. Możemy oglądać go, chodząc dookoła modelu, oraz przybliżając i oddalając od niego obiektyw


Dzięki zaangażowaniu jeleniogórskich partnerów „Wirtualny Chojnik” może liczyć na dużą promocję. To nie tylko kwestia oficjalnej premiery aplikacji, zorganizowanej w czasie najpopularniejszej imprezy odbywającej się na zamku. Przygotowane zostały także ulotki zachęcające do korzystania z programu. Rozdawano je w czasie sobotniego turnieju rycerskiego, a część trafi również do lokalnych punktów informacji turystycznej i innych miejsc odwiedzanych przez turystów.

By aplikacja mogła rozpocząć swoje działanie, konieczne jest „zeskanowanie” specjalnego markera – dostępnego na zamku Chojnik i na stronie internetowej projektuhttp://wirtualnychojnik.kio.pwr.edu.pl/, a także na okładce książki Arkadiusza Kuzio-Podruckiego „Schaffgotschowie. Panowie na Chojniku i Cieplicach” wydanej przez wydawnictwo Ad Rem (książka będzie miała wkrótce dodruk ze specjalną wkładką na temat aplikacji).  

Markerem uruchamiającym program jest herb Schaffgotschów, potężnego śląskiego rodu, który od końca XIV w. władał zamkiem. Sama twierdza została zbudowana na rozkaz księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego w latach 1353-1364. Za Schaffgotschów twierdza była wielokrotnie rozbudowywana, m.in. w XV w., gdy powstało jej północne skrzydło i w połowie XVI w., gdy otoczono ją nowymi murami zewnętrznymi z bastejami i renesansową attyką. Zamek nigdy nie został zdobyty przez nieprzyjaciela, co zawdzięcza swojemu położeniu na stromym wzgórzu z przepaścią z jednej ze stron. Uległ dopiero pożarowi, który wybuchł w 1675 r. od uderzenia pioruna. Ogień spowodował na tyle duże zniszczenia, że Schaffgotschowie nie zdecydowali się już odbudowywać swojej siedziby (inwestowali m.in. w budowę pałaców w jeleniogórskich Cieplicach i Sobieszowie). Zamek sprzed pożaru możemy zobaczyć właśnie w aplikacji studenta PWr.


Lucyna Róg

W poniedziałek 15 sierpnia 2016 roku Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zaprosił na kolejną wycieczkę Rajdu na Raty. Tym razem turyści wyjechali pociągiem do Harrachova, gdzie skorzystali z komunikacji miejskiej by zaoszczędzić kilka kilometrów pieszego marszu. Trzeba przyznać, że warto było. Wycieczka ta bowiem zapowiedziana została jako wymagająca. Nic zatem dziwnego, że przybyło na nią tylko 30 osób. Świadczy to o odpowiedzialności osób wędrujących w ramach naszego rajdu.


Oddział "Sudety Zachodnie"


Grupa Karkonoska GOPRUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

przewodnik-sudecki.pl
Oficjalna strona Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze