Drukuj

W dniu 18.11.2017 odbyło się sympozjum z okazji 200-lecia zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817-2017 pod hasłem: „Od tragarzy lektyk do profesjonalnych przewodników”. Wydarzenie miało miejsce w auli jeleniogórskiego Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zostało zorganizowane przez Koło Przewodników Sudeckich (KPS) przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze i UE we Wrocławiu WEZiT w JG.

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał dr Piotr Gryszel – prezes Koła Przewodników Sudeckich. Następnie dr hab. prof. UE Jacek Potocki, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wręczył odznakę „Zasłużony Przewodnik PTTK”: Ewie Parfianowicz, Zdzisławowi Gaszowi, Antoniemu Witczakowi, Wiktorowi Gumprechtowi i Zenonowi Kedziorze.
Potem zaproszonych gości powitali: dr hab. prof. UE Elżbieta Sobczak, Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Piotr Paczóski – Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, dr inż. Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego; którzy wraz z dr P. Gryszelem. Głos zabrał także Janusz Korzeń – redaktor naczelny „Karkonoszy. Czasopisma Sudetów Zachodnich”, który wręczył dr P. Gryszelowi okazjonalny rysunek popełniony dzień wcześniej przez Jacka Wilka.

Pierwszą sesję referatową poświęcono historii przewodnictwa. Wystąpienia dotyczyły (w nawiasie nazwisko autora): historii zorganizowanego przewodnictwa w Karkonoszach (dr Piotr Gryszel), materiałów do dziejów przewodnictwa i przewodników w zbiorach jeleniogórskiego Archiwum Państwowego (mgr Ivo Łaborewicz), przewodnictwa w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1873-1950 (mgr inż. Jerzy Kapłon), historii przewodnictwa turystycznego w Ząbkowicach Śląskich (mgr inż. Jerzy Organiściak), przewodnictwa turystycznego w Legnicy (mgr Edward Wiśniewski, mgr Marek Rabski), historii Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu (mgr inż. Stefan Okoniewski).

Podczas drugiej sesji dyskutowano na temat kadr i metodyki pracy przewodnickiej. Referaty traktowały o: wpływie nowych technologii na pracę pilota wycieczek w opinii współczesnego turysty (prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda), roli studenckich kół przewodnickich jako organizacji kształcących wykwalifikowane kadry dla turystyki (prof. dr hab. Michał Żemła), kształceniu przewodnickim studentów (prof. dr hab. Jacek Potocki, Prezes ZG PTTK), możliwościach wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce w procesie kształcenia i certyfikowania przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego (prof. dr hab. Zygmunt Kruczek), geologii w pracy przewodnika (mgr Roksana Knapik), mistyfikacji sudeckich dziejów (mgr Tomasz Miszczyk), wpływie sharing economy na przewodnictwo na współczesnym rynku turystycznym (mgr Klaudyna Kowalska).

W ramach ostatniej sesji omawiano warsztat wiedzy profesjonalnego przewodnika. Wystąpienia dotyczyły roślin chronionych przy szlakach sudeckich (dr Wojciech Giża), karkonoskich laborantów i ich penetracji gór (dr Przemysław Wiater), rekreacyjnej wartości Karkonoskiego Parku Narodowego (dr Zbigniew Piepiora, mgr inż. Klaudia Mądro). W imieniu mgr Mariana Sajnoga działalność przewodników sudeckich w GOPR przybliżył jego syn – dr Miłosz Sajnog.
Patronatem honorowym wydarzenie objęli: dr hab. prof. UE Elżbieta Sobczak, Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; dr inż. Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego; dr hab. prof. UE Jacek Potocki, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W skład komitetu naukowego sympozjum weszli: prof. dr hab. Andrzej Rapacz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr hab. prof. GSW Armin Mikos von Rohrscheidt – Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie, dr hab. prof. UE Jacek Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, KPS przy O/PTTK w JG, dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, dr hab. prof. AP Michał Żemła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr Piotr Gryszel – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, KPS przy O/PTTK w JG, dr inż. Jerzy Górski – KPS przy O/PTTK w JG, mgr Roksana Knapik – KPS przy O/PTTK w JG, mgr Tomasz Miszczyk – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, KPS przy O/PTTK w JG.

W skład komitetu organizacyjnego weszli: Jerzy Górski, Piotr Gryszel (przewodniczący), Roksana Knapik, Maria Marcinkowska (sekretariat), Andrzej Mateusiak, Tomasz Miszczyk, Jacek Potocki – członkowie KPS przy O/PTTK w JG i pracownicy Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: „Karkonosze. Czasopismo Sudetów Zachodnich” – http://kpnmab.pl/pismo-karkonosze oraz „Turystyka Kulturowa. Czasopismo naukowe” – www.turystykakulturowa.org.

Sympozjum zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze i Miasto Jelenia Góra. Sponsorem wydarzenia był Likier Karkonoski.
Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń i anegdot oraz integrację środowiska przewodnickiego. Efektem sympozjum będą publikacje w „Karkonoszach. Czasopiśmie Sudetów Zachodnich”, „Turystyce Kulturowej. Czasopiśmie naukowym” oraz w monografii naukowej poświęconej wydarzeniu.

 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Piepiora